Klub Glasilo kapljice zdravja Aktivnosti/Aktualno Vaditelji Srčna pot 20 LET
Koronarni klub Savinjska dolina Žalec
CELAŽ ANILOD AKSJNIVAS BULK INRANOROK

STROKOVNI VODJA

Prim.dr. Ivan Žuran dr.med.


Barbara Holcer

Sem Barbara Holcer, diplomirana

fizioterapevtka, zaposlena v JZ ZD Žalec.

V okviru svoje službe sodelujem tudi v

CINDI delavnicah, kjer želimo ljudem

približati aktiven življenjski slog ter

njegov vpliv na zdravje. Poleg službe se

ukvarjam z različnimi oblikami telesnih vadb za različne starostne skupine. Pri vadbi mi je glavni cilj, da se skupina zabava, da vsakdo občuti gibanje kot eno najosnovnejših telesnih potreb za zdravje in dobro počutje. Kot vaditeljica vadbe za srčno – žilne bolnike delujem predvsem v enoti Šempeter, z nekaterimi pa smo se že srečali tudi v enoti Žalec. Pri delu in druženju z Vami se vedno dobro počutim, zato naj s prijetnimi mislimi na vas zaključim s tole mislijo: »Dodajmo leta življenju in življenje letom.«


holcer.png

Slavko Ivezič

Po profesiji strojnik, po duši športnik,

igralec in trener rokometa na najvišjem

nivoju. Svojo profesionalno pot sem

zaključil v začetku letošnjega leta in

zaživel povsem drugačno življenje,

življenje brez vsakdanjih pritiskov,

brez stresa v druženju z novimi skupinami ljudi, kamor spada tudi Koronarno društvo Žalec. Kot vaditelj z veseljem prenašam svoje znanje in dolgoletne izkušnje na člane društva ne glede na zdravstvene težave in starost. V tem starostnem obdobju je še kako potrebna skrb za ohranjanje gibljivosti in osnovne psihofizične pripravljenosti našega organizma. Vadba je sigurno eden od načinov, kako si lahko dvignemo raven kvalitete našega življenja. Zato ob tej priliki pozivam vse člane društva, da se pridružijo eni od skupin v Žalcu ali Šempetru in poskrbijo za svoje zdravje. Ne gre samo za vadbo oz. trening, gre tudi za druženje, spoznavanje novih ljudi, »kofetkanje«, sproščanje…Mojca Kodre

Sem Mojca Kodre, profesorica športne

vzgoje. Trenutno sem zaposlena na

Osnovni šoli Braslovče. Šolala sem

se na OŠ Braslovče, nadaljevala na

Gimnaziji Celje Center in se

univerzitetno izobrazila na

Fakulteti za šport, smer kondicijsko treniranje. Bila sem aktivna športnica pri Odbojkarskem klubu Aliansa in članica univerzitetne reprezentance. Ves čas študija sem poučevala in trenirala otroke plavanja, odbojke in smučanja. Leta 2013 sem opravila tečaj za vaditeljico srčno-žilnih bolnikov in s tem tudi vaditeljica Koronarnega kluba Savinjska dolina.

kodre.png

Ana Marija Mitrović Ramšak

V klub sem vstopila z željo za  vadbo za

bolnike s srčno-žilnimi boleznimi.

Bolnikom želim približati vadbo na čim

manj boleč način zaradi osebnih izkušenj, ki jih imam

s tovrstnimi ljudmi. Delo z ljudmi me

veseli, tako mi je pri vodenju vadbe

izjemnega pomena tudi dobra klima. Pri vadbi izhajam tudi iz lastnih športnih izkušenj, vseskozi pa se dodatno izobražujem in iščem vedno nove izzive. V Koronarnem klubu se po dobrem letu tudi sama zelo dobro počutim.


SLIKA.jpg

VADITELJI,


Vodja vediteljic/ev


33316451_1747323268654829_7186586579589136384_o.jpg 33316451_1747323268654829_7186586579589136384_o.jpg 33316451_1747323268654829_7186586579589136384_o.jpg

Aleš Brišnik

Sem Aleš Brišnik in sem zaposlen v Bolnišnici Topolšica, kjer opravljam delo zdravstvenega tehnika. Na Fakulteti za šport v Ljubljani sem pridobil naziv profesor športne vzgoje, smer Specialna športna vzgoja. Že nekaj let vodim različne oblike telesnih vadb, v zadnjem obdobju pa sodelujem predvsem z klubi oziroma društvi, katerih člani potrebujejo prilagojeno telesno vadbo zaradi njihovih bolezenskih stanj. Kot nov vaditelj v Koronarnem klubu Savinjska dolina Žalec, sem pozitivno presenečen nad dobrim vzdušjem, ki je prisotno znotraj vadbenih skupin, zato to delo z veseljem opravljam in se dobro počutim v družbi vadečih.Liljana Žerdoner

Sem Lilijana Žerdoner, strokovna sodelavka ZKDKS in vodja aktiva vaditeljev Zveze.

Po poklicu sem dipl.m.s., mag.zdr.nege.

Svoje dodatno znanje in izkušnje s srčno žilnimi bolniki sem si pridobila pri svojem delu v Bolnišnici Topolšici kot koordinatorica pljučne in kardiološke rehabilitacije in kot vaditeljica pri vodenju vadbe v ŠKK.

Kod vaditeljica v KKSD Žalec sem nastopila v letošnjem letu.

V vse vadbene skupine prihajam z veseljem, naše vadbene ure so zaradi prisrčnosti vadečih vedno zabavne.