Klub Glasilo kapljice zdravja Aktivnosti/Aktualno Vaditelji Srčna pot 20 LET
Koronarni klub Savinjska dolina Žalec
CELAŽ ANILOD AKSJNIVAS BULK INRANOROK

Spoštovane članice in člani Koronarnega kluba Savinjska dolina,


v petek, 2. junija smo se srečali na slavnostni prireditvi »20 srčnih« v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. S tem smo zaokrožili dve desetletji delovanja našega kluba. Bilo je slavnostno, ponosno, igrivo, opogumljajoče, z veliko mero dobre volje in iskrenih želja za uspešno delo kluba, v prid koronarnim bolnikom in drugim, tudi v prihodnje. V času pred pričetkom smo predvajali kratko predstavitev delovanja kluba.

V slavnostnem okolju (scena, luči, cvetje) in z izbranimi besedami moderatorja dogodka, Francija Podbrežnika, se je vil program kot besedni in miselni sprehod po naši srčni poti.

V uvodnem nagovoru je predsednik kluba, Slavko Ivezić orisal začetke in nadaljnji preplet dejavnosti vse do danes. Spomnil je na vlogo upravnih odborov, predsednikov in vaditeljev/ic, ki so/smo udejanjali to uspešno zgodbo poslanstva kluba. Prim. dr. Janez Poles, predsednik ZKDKS, je v navdihujočem govoru poudaril nosilno vlogo vseživljenjske rehabilitacije po srčnem dogodku. Spodbudil je razmislek o preventivnem ravnanju zdravih oseb in pomembni vlogi kluba pri strokovnem delu in vključevanju novih članov. V imenu županov Spodnje Savinjske doline, ki so tudi naši finančni in moralni podporniki, je klubu v pozdravnem nagovoru čestital žalski župan Janko Kos.


Izjemen kulturni program, v izvedbi Harmonikarskega orkestra Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, pod vodstvom prof. Nataliie Ermakove, je dogodek obogatil. Uživali smo. Prijetna popestritev je bil glasbeni nastop moderatorja s hčerko Najo.

Jubilej je pravi čas za podelitev priznanj. Tokrat so jih prejeli: članice in člani za zvestobo klubu 10-15 let, 15-20 let in štiri članice za vseh 20 let, vaditeljice za dolgoletno uspešno vodenje vadb, posamezniki/ce za dolgoletno uspešno organizacijsko ali strokovno delo. Vsem še enkrat iskrene čestitke. Posthumno je klub podelil naziv častni član predanemu dolgoletnemu predsedniku Mihu Randlu.

Predsednik Koronarnega društva Radenci, prim. Ciril Triller, dr. med., nam je čestital v imenu vseh koronarnih društev in klubov in prijetno presenetil s pobudo o pobratenju. Čestitki ob jubileju, z željo po uspešnem nadaljevanju klubskih aktivnosti tudi v prihodnje, se je pridružila predstavnica KK Mežiške doline, gospa Irma Rebula.

Na neformalnem druženju v avli smo delili svoja občutenja, si čestitali, spregovorili o tem in onem in se veselili srečanj z znanimi in novimi obrazi. Prejeli smo kar nekaj opravičil povabljenih gostov, ki se zaradi različnih razlogov dogodka niso mogli udeležiti. Zahvaljujemo se za njihovo pozornost, čestitke in spodbudne besede, ki so nam jih namenili.

Ob tej priložnosti smo izdali bilten »20 srčnih«. V njem smo v besedi in fotografiji zaobjeli pomembnejša dogajanja, datume, akterje in njihove sopotnike, sodelavce in podpornike, ki so uresničevali oziroma prepoznali vlogo in koristnost poslanstva kluba. S tem smo izpolnili tudi dolgoletno željo našega dragega, žal preminulega predsednika, Mihe Randla.

Veliko nas je bilo, skupaj s povabljenimi gosti okoli 250, ki smo zadovoljni in s prijetnimi vtisi odhajali domov, nekateri širom Slovenije. To nas veseli in navdaja s ponosom, prav tako kot tudi aplavzi, številne čestitke in pozitivni odzivi na naše delo in dogodek. Vsakemu udeležencu smo ob odhodu izročili izvod biltena.

Zadali smo si veliko nalogo. In za nami je velik dogodek. Občutki so dobri, lepi, prijetni. Številne čestitke, priznanja, iskreni stiski rok, nasmejani obrazi… Vse to je spodbuda. In pred nami odgovornost, da gremo smelo naprej. Vsak po svojih močeh, a skupaj.

PODELITEV PRIZNANJ ob 20-letnici delovanja kluba


Klub je ob praznovanju jubileja podelil priznanja za zvestobo klubu, dolgoletno vodenje vadbe, organizacijsko vodenje vadbenih skupin in strokovno delo ter posthumno dolgoletnemu predsedniku kluba Mihu Randlu.

Zaslužnim članicam in članom je na slavnostni prireditvi 2. junija 2023 v Domu II. Slovenskega tabora priznanja podelil predsednik kluba, Slavko Ivezić s sodelovanjem tajnice kluba, ge. Veronike Kajićč Zorko.


za zvestobo klubu 10-15 let: Tatjana Pevec (odsotna), Štefka Brezovnik, Tone Brezovnik, Berti Basle, Tatjana Baloh, Vida Štingl, Vlado Štingl, Metka Turnšek, Ivan Orešnik (odsoten)

za zvestobo klubu 15-20 let: Hermina Stepišnik, Jelena Gorišek, Marija Petek, Ana Šalamun, Angela Rebernik, Vlado Kralj, Marija Diacci, Martina Bevc, Majda Šketa

za dolgoletno uspešno vodenje vadbe: Sanja Bodiroža (odsotna), Barbara Holcer, Barbara Podsedenšek (odsotna), Simona Šešerko (odsotna), Andreja Vranič (odsotna), Jasmina Pšaker, Tadeja Osetič ter Majda Donko (vročeno naknadno)

za zvestobo klubu 15-20 let in dolgoletno organizacijsko vodenje vadbenih skupin: Rudi Baloh

za zvestobo klubu 15-20 let, dolgoletno organizacijsko vodenje vadbenih skupin in donatorstvo: Dragica Kastelic

za zvestobo klubu 10-15 let in dolgoletno strokovno delo: Marjeta Jančič

požrtvovalno strokovno delo: Jelka Kajtna (odsotna) in Veronika Kajič Zorko

za zvestobo klubu vseh 20 let: Milica Goršek (odsotna), Frančiška Grabnar, Lidija Oman in Anica Randl

za naziv častni član -  posthumno: Miha Randl