Koronarni klub Savinjska dolina Žalec

  Hmeljarska ulica 3,  Žalec

   tel: 031  622 454 Veronika Kajič

   tel: 040 546 740  Mihael Randl

   mail:  koronarni.klub.zalec@gmail.com

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec

  Hmeljarska ulica 3,  Žalec

   tel: 040 546 740   Mihael Randl

tel: 031 622 454 Veronika Kajič  

   mail:  koronarni.klub.zalec@gmail.com

Prisotnost na povorki ob 150. obletnici II.slovenskega tabora v Žalcu


KORONARNI KLUB SAVINJSKA DOLINA ŽALEC je bil prisoten na svečani povorki ob 150. obletnici II. slovenskega tabora v Žalcu.

Služilo nam je lepo vreme, bili smo v prijetni družbi, srečali mnogo znanih obrazov ter pokramljali med seboj.

Lahko bi rekli tudi, da smo se ogreli pred in za novo vadbeno sezono.
Posebno obvestilo


Zaradi usklajene evidence članstva in nemotenega delovanja kluba prosimo vse, ki še niste poravnali članarine za leto 2018 v višini 18€, da to storite na sledeča načina:

oddajte vodjem skupin ali

nakažite na TRR Koronarni klub Savinjska dolina Žalec, št. SI56 6100 0000 9380 150 pri Delavski hranilnici. Koda namena je OTHR, namen je članarina 2018, vaše ime in priimek, BIC banke je HDELSI22.URGENTNI CENTER IN KARDIO ODDELEK SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Bila sem uporabnica vaših storitev, ki mi jih nudi moje zdravstveno zavarovanje v času od 24. do 28 februarja 2018. Zahvaljujem se vsem, ki ste poskrbeli, da sem lahko danes doma.

Medicinsko osebje /medicinske sestre, zdravstveniki

Ni recepta, ki bi pokazal kako ravnati v posamezni situaciji. Vsak posameznik je drugačen, pa tudi situacije, ki sprožajo reakcije ljudi, se razlikujejo. Zato moramo razumeti različne dejavnike, ki oblikujejo situacijo in vplivajo na pacienta in na zdravnika oz. medicinsko osebje. So pa zato pomembni dobri medosebni odnosi, saj komunikacija pomeni dober potencial za vključevanje v širše okolje in funkcioniranje v njem ter za večanje občutka lastne vrednosti. Dosedanje raziskave so potrdile, da je zdrav občutek lastne vrednosti temeljni pogoj psihičnega zdravja, je vir občutka varnosti in notranje moči, omogoča nam, da se soočamo z življenjskimi izzivi, izražamo svojo ustvarjalnost, vzpostavljamo pristne in konstruktivne odnose z drugimi ljudmi ter postavljamo in dosegamo življenjske cilje. Kajti vedno se moramo spopadati s težavami različnih vrst.

Pri vsakem delu, ki ga opravljamo, je potrebno vložiti še nekaj, kar ima vsak individum in je neponovljivo, nekaj lastnega, nekaj tistega, kar nam tudi plačni sistem ne priznava (vsaj v javnem sektorju ne!). To je človeški odnos, ki vključuje podeljevanje dostojanstva bolniku, ohranjanje socialne integritete bolnika, občutek da, kot bolnik nisi odveč, občutek, da je prositi druge za pomoč lastna zmaga in ne občutek, da je prošnja za pomoč napor za delavce, ki si jim zaupan.

Potrpežljive, nadčloveško sposobne obvladovanja množice bolnikov, ki vsak v vsakem trenutku zahteva svoje, predvsem pa čimprej na vrsto…sposobne so odličnega manevriranja, na spoštovanja vredni ravni do tistih, ki čakajo in so neučakani. Nočne ali ne nočne – vedno prijazne, profesionalne, vedno pripravljene poslušati in slišati. In dajati občutek varnosti! V IPP Barbara, Nives, Ana, Magda, Andreja in na oddelku Andreja V., Elvira, Blanka, Gordana, Barbara, Mateja, Tatjana, Lucija, Verica, Sanja, Urša, Andrejka, Martina, Marko, Nejc, Boža, študentki Dajana in Katja…HVALA, dragi vsi. To so oznake in imena (upam, da vseh) medicinskih sester in zdravstvenikov v urgentnem centru in na kardiološkem oddelku, s katerimi sem sama imela odnos. Dejstvo je, da brez dobrega vodje ni dobrih odnosov. Teoretično niti praktično jih ne more biti. Glavna medicinska sestra oddelka, ki pa jo dejansko vidiš in slišiš, pa je dodana vrednost oddelku. Tam je! Na »terenu«. Hvala, draga Ahbeer.

Zdravniki

Še posebej cenim osebno naravnanost tistih zdravnikov, ki jih vidim kot trmasto vztrajanje na področjih, ki morda še niso toliko raziskani, ko vidim iskrice v očeh, ko občutim predanost, s posluhom za pacienta in so zgled vsem svojim stanovskim kolegom (tistim, ki to hočejo, seveda). Ti zdravniki so zdravniki, ki so brez občutka ogroženosti, ko bolnik sam raziskuje in, za mnogokaterega, preveč sprašuje. Ti zdravniki sedejo in nato skupaj z bolnikom ugotavljajo in komentirajo izvide. Ti zdravniki izražajo občutek, da pacient zanje pomeni ne samo delo, ampak odnos do življenja. Lahko rečem, da imajo vsi posamezniki, s katerimi sem bila v kontaktu med obravnavo, visoko stopnjo socialnega, strokovnega kapitala, umirjenosti ter suverenosti: dr. Marinšek, dr. Sokolovič, dr. Zagožen, dr. Vlaovič, dr. Gulan, dr. Skale in dr. Fornazarič. Omembe vreden je »podmladek«, dr. Ana Kolenc, ki zame predstavlja up mladih zdravnikov, ki jih država vzgaja, marsikateri svoji kolegici, kolegu je lahko za zgled s svojim izjemnim pristopom do bolnika, natančnostjo in skrbnostjo ter tudi z odnosom do vseh v svojem delokrogu. Takšne potrebujemo.

Za vodstvo o zdravnikih in o medicinskem osebju v Splošni bolnišnici Celje

Gospa direktorica, čestitam k izvolitvi v funkcijo.

Dovolim pa si, z avtoriteto lastnih izkušenj v zdravstvu, zapisati nekaj skromnih nasvetov za delo, s katerim se boste ukvarjali v bodoče v Splošni bolnišnici Celje. Ker ste zagotovo osebnostno zrela oseba, boste moje pripombe vzeli kot pripombe človeka, ki v skupno blagajno nekaj prispeva, torej se vključujem kot »soupravljalka« konkretno te ustanove.

Sem samo državljanka, ki bere in spremlja absurdne dogodke v moji domovini. V času, ko nas mediji spodbujajo k enotnosti, ko se zbirajo gruče ljudi, da nasprotujejo različnim vladnim ukrepom, se sprašujem, kje je morala posameznika. Na eni strani imamo zakonodajo, ki je skozi spreminjanje kompetentnim močno načela avtoriteto, na drugi strani pa uporabnike, ki izvajajo pritiske tako na izvajalce procesov, kot tudi na delovanje strokovnih ustanov (pa naj bo to zdravstvo ali katerakoli druga panoga). Nisem strokovnjakinja za ekonomijo, ne za pravo. Nisem strokovnjakinja za medicinske vede. Nič od tega nisem. Sem pa menda, tako mi piše v univerzitetni diplomi, strokovnjakinja za motnje vedenja in osebnosti. Licenca nekdanjega ministra za šolstvo zvezne države Kalifornije pa mi priznava, da menda nekaj vem o razvijanju pozitivnega samovrednotenja otrok, mladostnikov in odraslih. Naučila sem se, kašne lastnosti imajo ljudje z nizkim občutkom lastne vrednosti in kaj vse počno, da bi uživali ugled in imeli lažen občutek zadovoljstva sami s seboj. Škodoželjni posamezniki, egoistični in zahrbtni se ne veselijo uspehov drugih, temveč čakajo na najmanjšo priložnost, da drugega uspešnega pohodijo, uničijo.

Poklic zdravnika ni enostaven. Še zdaleč ne. Ne verjamem, da kdo izmed zdravnikov ne opravi svojega dela namerno dobro. Da delajo zdravniki namerne napake. Tega ne verjamem! Mnogo jih je, dobrih, uglednih, priznanih. In malo takšnih, ki jim lahko očitamo malomarnost. V to verjamem. Sploh ni enostaven poklic medicinske sestre/zdravstvenika. Velika razlika pa je med njimi in ljudmi nasploh v tem, kakšno osebnost imajo. In kako njihove osebnostne lastnosti vplivajo na zdravljenje, posege, odnos do pacientov, do sodelavcev. Če vemo, da je odnos najpomembnejši dejavnik pri dobri delovni in vzgojni klimi, se upravičeno sprašujemo, ali bo Slovenija v prihodnosti imela kompetentne zdravnike in kompetentno medicinsko osebje, ki nam ne bodo odhajali v tujino?

Ko se oglasijo zdravniki in medicinsko osebje, ko poudarjajo težave, ki nastajajo zaradi takšne in drugačne reorganizacije, zaradi takšnih in drugačnih zakonskih sprememb tako v pravicah in dolžnostih enih in drugih vpletenih v zdravstveni sistem, pa posluha ni.

Namen tega pisanja ni kazati s prstom po zemljevidu in primerjati države med seboj. To bi bilo enako nesmotrno kot primerjati število žrtev nasilja med državami in zaključiti v smislu: »Pri nas je 45 žrtev nasilja manj kot v Angliji.« Ena žrtev je preveč! Ena izguba pacienta je preveč! Kajti začne se pri temeljih. Dokler bomo čakali na rezultate takih in drugačnih raziskav, si zatiskali oči pred težavami, ki jih imamo, dokler bomo prevračali odgovornost na druge, drugi pa na nas, ne bo homogenosti, ne bo upeha in ne bo družbe, ki si jo želimo. In namesto, da bi ob vseh spremembah v zadnjem času v družbi, neki podatki v zdravstvu razveselili, so nam pokazali zrcalo iz katerega nedvomno, žal, razberemo, da pa je morda le preveč poudarka na »birokraciji« zaposlenih. Ali se ni smiselno vprašati, kaj pa je narobe v tem sistemu? Odgovor je preprost: nezadovoljno, razočarano, psihično utrujeno, degradirano medicinsko osebje in zdravniki.

Kolikokrat je že omenjeno, da je kvaliteta, ne kvantiteta, pomembna! In tako osebje, ki ga sistem omejuje in mu nalaga obveznosti, za katere mnogi, v osnovi tisti »tapravi« zdravniki in medicinsko osebje vedo, da nikamor več ne peljejo, zagotovo bolnikom ne nudi dodatne pomoči. Kdaj pa bi mu jo lahko? Pa še: » Saj niso plačani za to!« Pa z vso odgovornostjo trdim, da jo nudijo, tudi v svojem prostem času, po končanih obveznostih, po telefonu, na svojem domu. Brezplačno. Kajti še so zdravniki in medicinsko osebje tisti »tapravi«, zavezani stroki. In jaz verjamem, da bodo priznanje pridobili le s tem, ko se bodo končno enkrat postavili na strokovne temelje, ki bodo za seboj povlekli tudi srž problema: odnos do drugega, ki je najbolj pomemben v vseh sistemih. Nujno potrebno pa bo ločevanje politične od strokovne funkcije.

»K PLEMENITEMU ČLOVEKU SPADAJO TRI STVARI: ČLOVEČNOST, ta rešuje potrtosti; MODROST; ta rešuje dvomov; POGUM; ta rešuje strahu«.(Konfucij)

Vse to vaši zaposleni imajo. Želim vam sporočiti, spoštovano vodstvo, da z vsemi elementi, ki jih imate na razpolago v danem obdobju vodenja, zadržite kvalitetno osebje v Splošni bolnišnici Celje. Verjamem v vaš visok občutek lastne vrednosti. Ne bodite mačehovski do njih. Poslušajte stroko, slišite jih, cenite jih, zadržite jih!

Kako, pa boste zagotovo razumeli iz danega zapisa in lastnih prepričanj.

Nataša Privošnik, članica Koronarnega kluba Savinjske doline Žalec


Društvo si s programom vseživljenjske rehabilitacije srčnih bolnikov prizadeva na področju celotne Savinjske doline postati pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načina življenja koronarnih bolnikov.


Naša vizija,
DSC00943-1024x768.jpg

KORONARNI KLUB SAVINJSKA DOLINA ŽALEC

Hmeljarska ulica 3
3310 ŽALEC

Davčna številka: 11557621
Matična številka: 1520776
TRR: 6100 0000 9380 150

Delavska hranilnica


Mail: koronarni.klub.zalec@gmail.com

Tajništvo: Veronika Kajič
Tel: 031 622 454

Predsednik kluba: Mihael Randl
Tel: 040 546 740


Koronarni klub

Savinjska dolina Žalec,

KONTAKT

KAKO SE VČLANIM?

Če želite postati član kluba, lahko vse informacije dobite v pisarni kluba

v Žalcu, Hmeljarska  ulica 3.

Ali izpolnete PRIJAVNICO.

Prijavnico lahko oddate na prijavnem mestu ali jo pošljete na zgoraj izpisani naslov.


Postanite član kluba,

NATISNI PRIJAVNICO

Predsednik:

   Mihael Randl

Podpredsednica:

   Bernarda Četina

Strokovni mentor:

   asist. dr. Dragan Kovačič

Tajnica:

   Veronika Kajič

Blagajničarka:

   Marjeta Jančič

Ostali člani upravnega odbora:

   Rudi Baloh, Nataša Privošnik,

   Lidija Oman

Člani nadzornega odbora:

Predsednica:

   Dragica Kastelic

Urednica glasila Kapljice zdravja:

   Nataša PrivošnikUpravni odbor,

DONATORJI

FIHO
OBČINA PREBOLD
OBČINA ŽALEC
OBČINA POLZELA
OBČINA TABOR
OBČINA BRASLOVČE

Tudi Koronarni klub Savinjska doline, katerega član ste, ima tak status. Zato vas vljudno vabimo, da z izpolnitvijo priloženega obrazca namenite od svoje že plačane dohodnine v korist kluba 0,5 %. Izpolnjen in podpisan obrazec prinesite do konca leta na vadbo ali ga oddate v poštni nabiralnik kluba v Žalcu na Hmeljarski, lahko pa ga oddate tudi na enoti davčne uprave v Žalcu.KAKO POSTANEM PODPORNI ČLAN

Prošnja za odstop dela plačane dohodnine v korist Koronarnega kluba Savinjska dolina


NATISNI ZAHTEVEK