Klub Glasilo kapljice zdravja Aktivnosti/Aktualno Vaditelji Srčna pot 20 LET
Koronarni klub Savinjska dolina Žalec
CELAŽ ANILOD AKSJNIVAS BULK INRANOROK

2.  STRANSKI NAGIB,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, glavo nagnite na v stran, uho prislonite k rami, petkrat v vsako smer, pri tem pa pazite, da so rame pri miru).


1.  LEVO DESNO,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, glavo obrnite v levo in nato še v desno, v vsako stran to ponovite 5 krat).3.  POGLED V NEBO,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, glavo obrnite v levo in poglejte v nebo, nato vajo ponovite še v desno, 5 krat v vsako smer).

5.  KROŽENJE Z RAMENI,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, z rameni krožite naprej, nato še nazaj, 10 krogov v vsako smer).4.  KROŽENJE,

(stojite vzravnano, roke prosto visijo ob telesu, z glavo krožite najprej v smeri urinega kazalca, in nato še v drugo smer, to ponovite 5 krat v vsako smer).
6.  ROKE V ZRAK,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, roki odročite in jih dvignite v zrak, tako da se dlani združita nad glavo in jih vrnite v izhodiščni položaj – ponovite 10 krat).


8.  RISANJE KROGOV,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, roki odročite terz njimi krožite kot bi risali majhne kroge, vajo ponovite 8 krat v vsako smer).7.  NIHANJE Z ROKAMI,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, z iztegnjenimi rokami nihajte naprej in nazaj – ponovite 15 krat).
9.  ZASUK TRUPA V PASU,

(stojite sproščeno, roke v pas, glavo in rameni obrnite v desno in nato še v levo stran, pazite, da ne premikate bokov in kolen. Vajo ponovite 5 krat v vsako stran).


11.  PRIKLON,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, z rokamu počasi drsite po stegnu navzdol, dokler ne začutite napetosti zadaj v stegnih. Položaj zadržite 3 sekunde in ponovite 4 krat).10.  KROŽENJE Z BOKI,

(stojite sproščeno, roke v pas, premikajte le medenico, zgornji del telesa naj bo pri miru. Vajo ponovite 8 krat v vsako stran).
12.  BOČNO RAZTEZANJE,

(stojite sproščeno, roke prosto visijo ob telesu, nagnite telo v stran tako, da z isto roko drsite po stegnu navzdol, drugo pa iztegnite v zdrak, vajo ponovite 4 krat v eno stran).


14.  DVIG NA PRSTE,

(stojite vzravnano, stopala so v širini bokov, roke sproščene ob telesu. Počasi se dvignite na prste in zadržite 3 sekunde. Vajo ponovite 8 krat.13.  POČEP,

(stojite zdravnano, stopala so v širini bokov, roke sproščene ob telesu. Pokrčite kolena in spustite zadnjico nazaj, kot bi hoteli sesti, roke pri tem iztegnite predse. Vajo ponovite 10 krat.
15.  RISANJE KROGOV,

(stojite zdravnano, stopala so v širini bokov, roke sproščene ob telesu. Eno nogo dvignite in z njo krožite v kolku, s stopalom rišete kroge, z vsako nogo 8 krat v vsako smer).


16.  IZPADNI KORAK,

(stojite zravnano, stopala so v širini bokov, roke so v pasu, z levo nogo naredite korak nazaj in pri tem pokrčite kolena do 90 stopinj. Prav tako storite z drugo nogo, vajo ponovite 8 krat).16. TELESNIH VAJ, KI JIH LAHKO IZVAJATE NA POHODU PO SRČNI POTI

Srčna pot se začne pri informacijskem centru ribnika Vrbje in vodi po delu zavarovanega krajinskega parka, po prekrasnem obrobju ribnika Vrbje nato se pot razvije na del območja Natura 2000 in vodi dalje do učne ekološke poti Vrbje. Pot zaključimo s hojo ob Savinji do Šeškega mostu. S hojo po srčni poti boste uživali v neokrnjeni in zaščiteni naravi ribnika Vrbje, prav tako pa se boste seznanili z zgodovino hmeljarstva, saj po pešpoti ob Savinji poteka tudi Hmeljarska pot. Ob poti vas spremljajo označbe, ki vsebujejo 16 telesnih vaj ter klopi, ki so namenjene počitku. Vaje se naj izvajajo počasi in nadzorovano, pri tem morate upoštevati lastno zmogljivost.

Osnovna ideja o srčni poti se je zasnovala v našem klubu, katero pa smo realizirali ob pomoči in sodelovanju:


OB RIBNIKU VRBJE SE LAHKO SPREHODITE TUDI PO SRČNI POTI,